Logopedie bij kinderen

De logopedist behandelt problemen in de taalontwikkeling bij kinderen maar kan ook helpen als anderen en/of uzelf moeite hebben uw kind te verstaan (articulatie). Als uw kind een speen heeft of duimt en u wilt dit afleren. Uw kind kan wat extra ondersteuning gebruiken bij de letterkennis of auditieve voorwaarden of heeft lees- en spellingproblemen. Logopedie bij kinderen kan ook helpen bij stemklachten als langdurige heesheid. Kortom, logopedie is veel meer dan het oefenen van uitspraak of woordjes. Ontdek hier meer over logopedie.

Eten en drinken is niet alleen belangrijk voor de groei van jonge kinderen, het is ook een gezellig samen zijn. Een dagelijks terugkerende activiteit met het gezin. Moeilijkheden op dit gebied leiden vaak tot bezorgdheid en stress bij ouders. Het kind voelt dit feilloos aan en reageert er op. Soms ontstaat hierdoor een moeilijk te doorbreken patroon. De prelogopedist biedt ouders een houvast door soms eenvoudige adviezen te geven, waardoor het eten weer een gezellige situatie kan worden.

Lees meer over Prelogopedie.

In de spraakontwikkeling van het kind zijn articulatiefouten heel normaal. Bijvoorbeeld als een kind de klank ‘k’ nog niet kan uitspreken en deze vervangt voor een ‘t'(tijt i.p.v. kijk) of als woorden nog enige tijd slecht verstaanbaar worden uitgesproken. Er is altijd een punt waarop deze fouten verdwijnen. Als dat niet vanzelf gebeurt, kunt u bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over de verschillende gebieden van spraak.

De taalontwikkeling begint al bij de geboorte. Baby’s horen klanken en er wordt tegen ze gesproken. Dat noemen we moedertaal. Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling van de taal anders. Kinderen gaan eerst begrijpen, dan imiteren en zelf uitproberen. Het kan gebeuren dat uw kind later dan gemiddeld begint te praten. Dit kan invloed hebben op de totale ontwikkeling van uw kind. Als u twijfelt over de taalontwikkeling, kunt u bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over taal en logopedie.

Een kind leert praten doordat hij klanken en woorden hoort en deze kan imiteren. Sommige kinderen horen vanaf de geboorte niet of nauwelijks. Ook kan uw kind tijdelijk minder horen. Het belemmert de ontwikkeling van het spreken. Daarnaast kan het zijn dat uw kind goed hoort, maar het gehoorde niet kan verwerken. Als u twijfels heeft over het gehoor van uw kind, kunt u bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over logopedie en het gehoor.

Het Hanen Ouderprogramma is bedoeld voor ouders of verzorgers van jonge kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling. De logopedist of Haneninstructeur leert ouders en verzorgers de communicatie en taal van hun kind te stimuleren door het gebruik van de dagelijkse bezigheden.

Het programma bestaat bij Précom logopedie uit een intensieve combinatie van bijeenkomsten en huisbezoeken. Soms gebeurt dit in een groep zodat men van elkaar kan leren. Tijdens de bijeenkomsten (individueel) of huisbezoeken worden video-opnamen gemaakt. Dit doen we om de interactie tussen ouder en kind beter te analyseren en gericht advies te kunnen geven.

Lees meer over het Hanen ouderprogramma bij Précom Logopedie.

In samenwerking met tandartsen en orthodontisten worden zowel kinderen als volwassenen doorgestuurd naar de logopedist. Al vooraf aan, tijdens of op het einde van het beugeltraject wordt logopedische begeleiding ingezet in de vorm van OMFT, oro-myofunctionele therapie. Deze therapie richt zich op het verbeteren van het evenwicht van de spieren en de samenwerking daartussen in en rond het mondgebied. De lipspanning wordt verbeterd om zo een deel van de werking van de tong tegen de tanden weer tegen te gaan. Er wordt een juiste tongplaatsing aangeleerd en het slikproces wordt verbeterd door de juiste plaatsing van de tong. De druk van de lip- en tongspieren op de tanden is enorm en kan voor grote scheefstand en kaakafwijkingen zorgen.

Lees meer over OMFT.

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als  “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.  Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van: lokalisatie en lateralisatie van geluid (bijv. richtinghoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditief temporele waarneming, verstaan van spraak in achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige (laag-redundante) spraak. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek.

Lees meer over auditieve verwerkingsproblemen.

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we al het gedrag in het mondgebied dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en waarmee de stand van de tanden, het gehemelte, lippen, tong en kaken kan worden beïnvloed. Denk hierbij aan speengebruik, duim- of vingerzuigen, mondademen, nagelbijten en liplikken. Het is gedrag dat kinderen zich eigen maken, waardoor de balans van de spieren verstoord wordt. Zie ook OMFT. Voor advies, onderzoek en behandeling kunt u terecht bij Précom Logopedie.

Lees meer over afwijkend mondgedrag.

Vanaf groep 2 kan uw kind moeite hebben met het leren van de letters en het uiteindelijk herkennen van woorden in groep 3. Kinderen blijven bijvoorbeeld spellend lezen of gaan radend lezen. De logopedist brengt de taalontwikkeling aangevuld met de auditieve voorwaarden (kunnen onderscheiden van klanken) in kaart. Bij kinderen met lees- en spellingproblemen hoeft geen sprake te zijn van dyslexie. Bij Précom Logopedie kunt u terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over lezen en spellen

Dyslexie is een hardnekkig probleem met lezen, schrijven en spellen. Door de lees- en schrijfproblemen in het primair onderwijs al aan te pakken, kunnen leerlingen met dyslexie beter presteren. Voor advies over de behandelmogelijkheden van dyslexie, lees- en/of spellingsproblemen kunt u terecht bij Précom Logopedie.

Lees meer over het behandelen van dyslexie

Na een langdurige verkoudheid of flinke keelontsteking of door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kan er heesheid ontstaan. In het ergste geval ontstaan er stembandknobbeltjes die operatief verwijderd moeten worden. Bij Précom Logopedie kunt u terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over stemklachten.
Kijk ook eens bij larynxmanipulatie.

Niet alleen baby’s en kleine kinderen (prelogopedie) kunnen problemen hebben met eten en drinken. Ook bij de oudere kinderen komt dit voor. Vaak is er dan sprake van een ingeslepen gedrag, kinderen willen niet eten wat de pot schaft of weigeren te drinken wanneer er geen lading suiker in zit. Heeft u moeite om uw kinderen te laten eten wat u ze voorzet of weigeren ze water te drinken? Ook dan kunt u bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer problemen met eten en drinken.

Kinderen met een meertalige achtergrond vormen een bijzondere doelgroep binnen de logopedie. Vroeger werd gedacht dat het aanbieden van meerdere talen aan een kind, schadelijk zou zijn voor de taalontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat meertaligheid juist een voordeel kan zijn mits het aanbod in beiden talen goed is (o.a. Julien & Blumenthal 2004). Meertalige kinderen zouden bijvoorbeeld een beter werkgeheugen hebben. De moedertaal van het gezin is de taal die de cultuur representeert. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen kunnen communiceren in de taal die zij het beste beheersen. Daarnaast kunnen emoties het makkelijkst worden verwoord in de moedertaal.

Lees meer over meertaligheid.

Logopedie is een goede ondersteuning bij kinderen met een beperking. Hierbij kunt u denken aan de ondersteuning in taalbegrip, het aanleren van gebaren (Nederlands met Gebaren, NmG) voor de communicatieve ondersteuning, hulp bij eet-, drink- en slikproblemen, hulp bij het zoeken naar een communicatiesysteem op basis van de ComVoor (test om het communicatieniveau van het (autistische) kind in kaart te brengen). Stimuleren van de taalontwikkeling waar mogelijk.

Lees meer over Special Needs Therapie.

Bij stotteren kan er sprake zijn van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken en/of het blokkeren van de spraak. Daarnaast kunnen er begeleidende symptomen voorkomen, zoals het meebewegen van gezicht en/of lichaamsdelen, transpireren, vermijden van bepaalde klanken/woorden en/of spreeksituaties. De oorzaak kan gevonden worden in een zwakke aanleg voor timing van de spraakbewegingen. Deze aanleg is vaak erfelijk, maar dat wil niet zeggen dat iedereen met deze aanleg in de familie gaat stotteren. Daarnaast kunnen ook mensen zonder familiaire aanleg gaan stotteren. Omgevingsfactoren kunnen het stotteren doen toenemen of in stand houden. Stotteren kan meer of minder ernstige communicatieproblemen, spreekangst, minderwaardigheidsgevoelens, verminderd beroepsperspectief en/of het vermijden van sociale activiteiten tot gevolg hebben.

Bekijk onze stotterpagina voor meer informatie.