Wat is logopedie?

Logopedie is de kunst om communicatie voor iedereen mogelijk te maken. Hoe fijn is het om te kunnen praten? Hoe graag willen we gehoord worden? Of hoe graag willen we luisteren? We willen onze stem laten horen. Laten weten hoe we ons voelen of wat we ergens van vinden. Dan pas voelen we ons verbonden met onze omgeving.

Wij behandelen moeilijkheden van kruin tot buik. We helpen kinderen taal te vinden om zich te uiten. Om beter te kunnen communiceren. Om te begrijpen en om begrepen te worden. Maar ook volwassenen hebben een stem nodig. Niet alleen de letterlijke geluidmakende stem, maar taal en spraak. Kortom iedereen wil communicatie, contact met de ander. Wij helpen als dat moeilijk is en zoeken naar de juiste ondersteuning!