Privacy.

Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en
administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel
van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang
hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.

Reglement.

Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels
vastgelegd in een privacyreglement.

AVG – wat doen wij er mee?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de
AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat
dezelfde regels.
Wilt u de wettelijke tekst van de AVG inzien, dan kunt u deze opvragen en inzien bij uw logopedist in de praktijk. Of kijkt u op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Gegevens die u via de website verstuurd (email) gebruiken wij alleen om uw vragen te beantwoorden of een afspraak in te
plannen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat betekent dat uw gegevens beveiligd zijn en door ons alleen
voor bovengenoemde redenen gebruikt mogen worden.
Indien u de behandeling start bij Précom Logopedie, verwerken wij de gegevens verder in ons Softwareprogramma – James
Software. James Software voldoet aan de NEN7510, hetgeen betekent dat ook ons softwareprogramma uw gegevens
vertrouwelijk, beveiligd en versleuteld opslaat.

Cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van InterPedia zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Précom Logopedie) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.