Hanen© Ouderprogramma 

“Praten doe je met z’n tweeën”

Het Hanen Ouderprogramma is voor ouders of verzorgers van jonge kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling.  Hierbij leert u de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren door het gebruik van de dagelijkse bezigheden. Door hier actief mee bezig te zijn, verbetert u de communicatie tussen u en uw kind.

Het programma van Hanen bestaat uit een intensieve combinatie van bijeenkomsten en huisbezoeken. Soms gebeurt dit in een groep. Tijdens de individuele bijeenkomsten worden in overleg video-opnamen gemaakt. Dit doen we om de interactie tussen ouder en kind beter te analyseren. Daardoor kunnen we gericht advies geven.

Spel in de logopedie

Doel van het Hanen Ouderprogramma

Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stimuleren van de taalontwikkeling en de communicatie. Hierbij ondersteunen wij u stap voor stap, zodat u zelf de communicatie tussen u, uw kind en zijn omgeving verbetert.

We begeleiden kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsachterstand tussen 1;6 jaar en 5 jaar. Er kan sprake zijn van een bijkomende algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. Het kan zijn dat u hiervan al op de hoogte bent. Geef dit altijd aan bij uw eerste gesprek, als u dit al weet. Mochten Petra of Michelle vermoeden dat er meer aan de hand is, dan bespreken zij dit met u. Eventueel verwijzen zij u door voor uitgebreid onderzoek bij Adelante.

Welke hulpvraag heeft u?

Herkent u uw situatie in één of meerdere vragen hieronder? Dan is het Hanenouderprogramma iets voor u!

 • Hoe kan ik in dagelijkse situaties makkelijker communiceren met mijn kind?
 • Ik begrijp niet wat mijn kind wil zeggen, hoe kan ik zijn signalen beter begrijpen?
 • Kunnen wij in de communicatie met ons kind gebarentaal gebruiken?
 • Hoe kunnen wij ons kind meer stimuleren in zijn taalontwikkeling?
 • Mijn kind maakt geen contact met ons. Hoe kunnen wij in contact komen met ons kind?
 • Wanneer en hoe moet ik spelen met mijn kind?
 • Ze begrijpt niet wat ik zeg. Hoe kan ik omgaan met haar driftbuien?
 • Wat begrijpt mijn kind van wat ik tegen hem zeg?

Het programma is niet voor alle taalproblemen de meest geschikte therapievorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een goed intakegesprek altijd nodig!

Hanentherapie

Inhoud van het Hanen Ouderprogramma

De drie belangrijkste Hanen-principes die de ouders in de cursus leren worden samengevat met de term VAT: Volgen, Aanpassen, Toevoegen. Door onderstaande in dagelijkse situaties toe te passen kunt u uw kind optimaal stimuleren.

 1. U kunt de initiatieven van uw kind Volgen door te kijken, te wachten, en te luisteren. Hierdoor gaat u de manieren waarop uw kind communiceert herkennen.
 2. Als u deze manieren kent, gaat u uw eigen manier van communiceren Aanpassen aan de communicatie van uw kind. Ouder en kind vinden nu aansluiting bij elkaar en kunnen vanaf dit punt verder werken aan taal en communicatie.
 3. Stap voor stap gaat u ’taal en ervaring’ Toevoegen. De logopedist zal u hierbij helpen door adviezen en tips te geven.

De laatste vier bijeenkomsten van de cursus worden besteed aan de onderwerpen: spelen, muziek, boekjes lezen en knutselen volgens VAT.

Wilt u hier meer informatie over lezen, dan raden wij u aan de volgende boeken te lezen:

Eigen normen en waarden binnen Hanenprogramma

Elke ouder heeft zijn eigen normen en waarden. Hier houdt de Hanen Oudercursus rekening mee. De manier van omgaan met uw kind staat centraal in de cursus. Daarom is er ruimte voor u om de normen en waarden die u belangrijk vindt te bespreken. Daarnaast gaat de cursus ervan uit dat iedere volwassene op zijn eigen manier leert. De informatie in de cursus wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat ouders met verschillende leerstijlen toch samen in één cursus kunnen leren.

Hanen ®-gecertificeerd logopedist

Het Hanen Ouderprogramma wordt ALTIJD gegeven door een Hanen®-gecertificeerd logopedist. Hiervoor is soms een samenwerking met een tweede logopedist nodig. Bij Précom Logopedie is Petra Jansen-Schramm onze gecertificeerde Hanentherapeut, Michelle Huppertz is co-therapeut.

Beide logopedisten hebben ervaring in het werken met jonge kinderen, waarbij zij de ouders begeleiden. Daarnaast heeft de Petra de driedaagse Hanen certificering-workshop gevolgd.

Voorafgaande aan het Hanen Ouderprogramma neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af. Dit doet zij om het communicatieniveau en het spraaktaalontwikkelingsniveau van uw kind te bepalen. Soms is dit vooronderzoek al gedaan door een collega-logopedist, bijvoorbeeld bij Adelante.

Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken

We starten met een individueel kennismakingsgesprek. Dat vindt meestal bij ons in de praktijk plaats. Hierbij bepalen we met u de beginsituatie. Dan stellen we leerdoelen op waar we samen aan werken. Tijdens dit gesprek maken we (in overleg) de eerste video-opnamen.

Na de kennismaking vinden de eerste (ouder) bijeenkomsten plaats. Daarin wordt elke keer een thema behandeld. Tijdens deze (groeps)bijeenkomsten is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor voelen ouders zich onderling gesteund. We vragen van alle ouders een actieve bijdrage aan het behandelproces.

Tijdens de (huis)bezoeken bespreken wij uw interactie met het kind. Daarnaast krijgt u handvatten om Hanen in uw dagelijks leven te integreren. Er wordt een video-opname gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. Deze video wordt direct samen met u bekeken. Het terugzien en bespreken van de eigen video-opnamen is heel leerzaam. De logopedist laat u direct zien wat u anders kunt doen.

Tijdens deze coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zijn de regels rondom behandeling anders. Hierdoor zijn groepsbijeenkomsten en huisbezoeken moeilijker. De logopedist zal in overleg met u de behandelingen individueel begeleiden.

Hanen ouderbegeleiding uitgevoerd door moeder.

Het programma wordt afgerond met een individueel gesprek. Hierbij kijken we terug op de behandeling en evalueren hoe het gaat. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste. Dan wordt samen met u een plan gemaakt hoe u verder kunt gaan met het stimuleren van de taal van uw kind.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.