Spraak-apraxie; wanneer je worstelt om het juiste woord te kunnen zeggen

Bij mensen met spraak-apraxie valt op dat zij steeds zoeken naar de juiste articulatieplaats van klanken. Ze worstelen om het juiste woord te kunnen zeggen, terwijl ze vaak wel weten ze wát ze willen zeggen. Het zijn ook niet altijd dezelfde woorden of klanken die voor problemen zorgen, maar het kan steeds een andere klank of woord zijn waarbij moeilijkheden optreden.

Verbale apraxie (spraak-apraxie) komt niet altijd in dezelfde mate voor. Soms worden slechts lichte articulatieproblemen ervaren, maar ook helemaal niet meer kunnen spreken komt voor. Spraak-apraxie kan ook voorkomen in combinatie met afasie of dysartrie.

Schema’s voor handelingen beschadigd

Een persoon met apraxie ervaart moeilijkheden bij het uitvoeren van handelingen. Voor het uitvoeren van bepaalde handelingen, met name complexe handelingen, gebruiken onze hersenen als het ware schema’s. Handelingen zoals spreken, lopen, eten en koffie zetten hebben hun eigen schema. De schema’s zorgen ervoor dat we weten in welke volgorde wij handelingen moeten uitvoeren. Hierdoor voeren we deze handelingen vrijwel automatisch uit. Ook kunnen we hierdoor verschillende dingen tegelijk doen, zoals bijvoorbeeld koffie zetten en praten.

Bij verbale apraxie is het schema voor het programmeren van de spraak beschadigd. De spieren zelf werken nog goed, maar de programmering hiervan vanuit de hersenen geeft problemen. Meestal is hersenletsel door een CVA, trauma of tumor hiervan de oorzaak.

Wat doet een logopedist bij verbale apraxie?
De logopedist onderzoekt de mondmotoriek, spraak en verstaanbaarheid van iemand met een mogelijke verbale apraxie en stelt een diagnose.

In overleg met de cliënt stelt de logopedist een behandelplan op. Voor de behandeling van verbale apraxie bestaan diverse behandelmethoden. Voorlichting geven aan zowel de persoon met spraak-apraxie als zijn omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Behandeling bij Précom Logopedie
Ook binnen onze praktijk is er een specialist aanwezig waarbij u terecht kunt voor onderzoek, advies en behandeling. Neem direct contact op met Daphne Wilms telefonisch (06-23347212) of via e-mail.

verbale apraxie