Spelen bij de logopedist!?

Je gaat met je kind spelen bij de logopedist. “Is dit therapie?”

Daar ga je dan! Je kind aan de hand, richting de logopedist omdat je kind een probleem heeft op het gebied van zijn of haar spraak-taalontwikkeling.

Na een uitgebreid gesprek over de ontwikkeling van je kind en het logopedisch onderzoek ben je als ouder benieuwd naar de bevindingen. Wat vindt de logopedist er van en op welke manier gaan we dit probleem oplossen?

En wat dóet de logopedist? Ze haalt het speelgoed uit de kast, neemt plaats op de grond en begint met je kind te spelen. Jij vraagt je af: “is dit nu therapie?”

Het korte antwoord: JA!

Maar… hoe dan?

Door te spelen bij de logopedist en hierbij aandacht te hebben voor communicatieve vaardigheden.

Laten we eerst even uitleggen welke invloed spel heeft op de ontwikkeling en het functioneren van je kind. Tijdens samen spelen leert het kind allerlei vaardigheden zoals:

 • aandacht hebben voor de ander;
 • luisteren naar de ander;
 • contact maken met de ander;
 • beurt nemen;
 • wachten;
 • begrijpen van nieuwe woorden en opdrachten;
 • imiteren van geluiden en handelingen;
 • leren gebruiken van woorden en geluiden;
 • beantwoorden van vragen;
 • leren uitdrukken van gevoelens.

We noemen dit communicatie vaardigheden. Daarnaast leert je kind keuzes maken, eigen ideeën te ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen, te delen en problemen op te lossen.

Articulatie
VAT

6 verschillende fases van spelontwikkeling

De spelontwikkeling van een kind kun je onderverdelen in 6 verschillende fases:

 1. Simpel manipuleren (3 tot 4 maanden), bijvoorbeeld het opnieuw laten bewegen van voorwerpen.
 2. Spelend combineren (ca. 9 maanden), bijvoorbeeld verschillende motorische handelingen combineren (vormenstoof).
 3. Functioneel spel (ca. 13 maanden), combineren en gebruiken van materiaal zoals het hoort, bijvoorbeeld telefoon aan het oor.
 4. Doen alsof spel (ca. 18 maanden)
 5. Fantasie- of rollenspel (ca. 3;5 – 4;0 jaar), coöperatief en samenspel
 6. Spel met regels (ca. 6;0 jaar), spel wordt met anderen gespeeld en heeft een competitief element, bijvoorbeeld 4-op-een-rij.
Wat is de invloed van een taalontwikkelingsstoornis op het spel van je kind?

De stoornis heeft invloed op de spelontwikkeling. Het is bewezen dat kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) in hun spelontwikkeling vertraagd zijn.

Verder gebruiken deze kinderen spelmateriaal minder betekenisvol en is symbolisch spel (het doen alsof) minder aanwezig. Doordat deze kinderen moeite hebben met het verwoorden en/of begrijpen van sociale regels is samenspelen en beurt nemen moeilijker.

Welke invloed heeft een taalontwikkelingsstoornis op de ouder-kind interactie?

Spel betekent PLEZIER. PLEZIER is het samen doen! Dit is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van je kind.

 • Jij als ouder volgt je kind in het spel.
 • Je past je aan aan het spelniveau van je kind
 • en voegt gebaren, geluiden en woorden aan het spel toe.

Dit noemen we het zogenaamde VAT-principe. (volgen, aanpassen, toevoegen)

Als je met je kind speelt is het belangrijk dat je je aanpast en dus speelt als een kind. Een kind speelt zonder einddoel, maar de weg er naartoe is voor je kind belangrijk. Kinderen spelen zonder regels. Het spel is spontaan en kan verschillende kanten op gaan.

Lees hieronder wat wij als gespecialiseerde logopedisten voor je kind en jou kunnen betekenen!

Wil je snel weten of jouw kind hulp nodig heeft?

Met de SNEL kun je eenvoudig en snel bepalen of logopedie geadviseerd wordt voor jouw kind.