Moeite met lezen en spellen, is dat dyslexie?

Ongeveer 10% van de kinderen in het basisonderwijs hebben moeite met lezen en/of spellen. Lang niet alle kinderen die in groep 3 moeite hebben met leren lezen en spellen, hebben ook dyslexie. Slechts 2 tot 4 % van de kinderen hebben zulke hardnekkige problemen met leren lezen en spellen dat er sprake is van dyslexie. Vaak lukt het de overige 6 tot 8 % van de kinderen om met extra ondersteuning de lees- en schrijfachterstand in te halen.

Lezen is belangrijk

Leren lezen is belangrijk voor kinderen, omdat het de woordenschat en het wereldbeeld van het kind verbreedt. Toch verlaat nog steeds vijftien procent van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Volgens verschillende deskundigen hebben omgevingen als thuis, op school en buiten met vrienden grote invloed op het leesgedrag. Als er leesprikkelingen worden aangeboden is de kleine lezer ook eerder geneigd om een boek op te pakken. Zo is te denken aan simpele dingen als een boekenkast, een krant die op tafel ligt of een ouder die een kruiswoordpuzzel doet. Als een kind elke dag leest of wordt voorgelezen, leert het zo’n duizend nieuwe woorden per jaar. Een kind dat vijftien minuten per dag leest leert ook 55 keer meer zoveel woorden per jaar als een kind dat vijf minuten per dag leest.  Verder worden kinderen nieuwsgieriger en sociaal actiever. (Annelie Pijnenburg, juni 2016 http://www.onderzoeksredactie.fhj.nl/onderzoek/leesproblemen-onder-kinderen-de-oorzaken-en-oplossingen/)

Naar de logopedist?

Maar wat als je ondanks de extra hulp op school toch moeite houdt met lezen en spellen? Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Vaak is een onderliggend taalprobleem aan de orde, bijvoorbeeld moeite met het automatiseren van klanken en klankherkenning of moeite met de auditieve (op gehoor) verwerking van bepaalde klanken, volgorde van klanken en opdrachten. De logopedist kan onderzoek doen naar de taalontwikkeling, automatisering, lezen en schrijven.

Veel voorkomende problemen

  • Moeite met de au of ou (bijvoorbeeld pouw i.p.v. pauw en staut i.p.v. stout schrijven)
  • Moeite met de ij of ei (bijvoorbeeld aardbij i.p.v. aardbei schrijven)
  • Moeite met de lange klankregel (bijvoorbeeld slaapen i.p.v. slapen schrijven)
  • Moeite met de korte klankregel (bijvoorbeeld katen i.p.v. katten schrijven)
  • Moeite met de d/t aan het eind van een woord (bijvoorbeeld woort i.p.v. woord schrijven)

En zo zijn er nog veel meer moeilijke regels te benoemen die voor kinderen met lees- en spellingproblemen best lastig zijn!

Herken jij bovenstaande moeilijkheden? Neem dan contact op met een logopedist die gespecialiseerd is in dyslexie, lezen en spelling.

Zoek een specialist!

Belangrijk bij bovenstaande moeilijkheden is dat je een specialist zoekt. Een logopedist die gespecialiseerd is in dyslexie, lezen en spelling kan je beter en gerichter helpen. Zij gebruiken bepaalde methodes en technieken om er voor te zorgen dat jij of je kind beter kan leren spellen en lezen. Bij Précom Logopedie is dat onze logopedist Janine. Zij is gespecialiseerd in dyslexie, met specialisatie spelling.

Vergoeding door de zorgverzekeraar?

Behandelingen gericht op taalontwikkelingsstoornissen worden in principe tot 18 jaar volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt eerst het eigen risico, is dit op dan wordt ook dan de behandeling volledig vergoed. Er is echter één kanttekening. Op het moment dat er namelijk een dyslexieverklaring is afgegeven (dyslexieverklaring of een EED) dan heeft het kind of de volwassene met die verklaring geen recht meer op vergoeding bij logopedische hulp. De verzekeraar vergoedt dyslexiebehandelingen sinds 2009 niet meer. De behandelingen zijn dan voor eigen rekening. Is er sprake van een taalstoornis, dan wordt de behandeling wel vergoed.

Wel wordt de behandeling van EED door de verzekering vergoed op basis van de indicatie via de gemeente. Dit noemen ze een DBC-behandeling.

Wil je meer weten?

Vermoed je dat je kind dyslexie heeft en/of loopt het op school tegen lees- en spellingproblemen aan? Of wil je meer weten over de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u en uw kind begeleiden en geven u eerlijke en vrijblijvende informatie over het te doorlopen traject.

Tel: 06 – 12245867 (vraag naar Janine)

Lees ook onze vorige blogs hierover:

Spelling en het belang daarvan!

Moeilijke taal, dat Nederlands!

dyslexie
dyslexie