Logopedie bij volwassenen

Logopedie bij volwassenen is gericht op verbetering van de communicatie. Bij langdurige heesheid, heesheid door stembandknobbels of stembandpoliep kan de logopedist uitkomst bieden. Daarnaast kan er een logopedische behandelindicatie zijn na een CVA (beroerte, hersenbloeding), bij halfzijdige of aangezichtsverlamming, slikproblemen na een operatie, ademhalingsproblemen (hyperventilatie). Maar ook bij ziektegerelateerde stem, ademhalings- of communicatieproblemen, zoals bij Parkinson.

Keelklachten en stemklachten na een verkoudheid zijn doorgaans van voorbijgaande aard. Als ze blijven bestaan lang nadat de verkoudheid is verdwenen of keelklachten na intensief stemgebruik ontstaan, kunt u daar veel hinder van ondervinden. Er treedt een gevoel van vermoeidheid op en uw stem klinkt hees. Deze klachten kunnen wijzen op verkeerd stemgebruik. De KNO-arts kan onderzoek doen om een organische oorzaak, zoals stembandknobbels of een poliep, uit te sluiten. U kunt bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling

Lees meer over stemklachten.
Kijk ook eens bij larynxmanipulatie.

Spraakproblemen bij volwassenen kunnen heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan stotteren of broddelen. Maar ook dysartrie en verbale apraxie komt bij volwassenen voor. Articulatieproblemen kunnen ook ontstaan bij Parkinson of bij hersenletsel, bijvoorbeeld door een CVA.

Lees meer over Spraak.

In samenwerking met tandartsen en orthodontisten worden zowel kinderen als volwassenen doorgestuurd naar de logopedist. Al vooraf aan, tijdens of op het einde van het beugeltraject wordt logopedische begeleiding ingezet in de vorm van OMFT, oro-myofunctionele therapie. Deze therapie richt zich op het verbeteren van het evenwicht van de spieren en de samenwerking daartussen in en rond het mondgebied. De lipspanning wordt verbeterd om zo een deel van de werking van de tong tegen de tanden weer tegen te gaan. Er wordt een juiste tongplaatsing aangeleerd en het slikproces wordt verbeterd door de juiste plaatsing van de tong. De druk van de lip- en tongspieren op de tanden is enorm en kan voor grote scheefstand en kaakafwijkingen zorgen.

Lees meer over OMFT.

Bij hyperventilatie werken adem en lichamelijke activiteit niet goed samen. U ademt te snel of te diep waardoor de zuurgraad van het bloed verandert. De symptomen (duizelig, hartkloppingen, geen adem krijgen) worden meestal als zeer beangstigend ervaren. Vaak hangt hyperventilatie samen met spanningen. De logopedist kan een juiste ademhaling aanleren en ontspanningsoefeningen geven. Voor advies, onderzoek en behandeling bent u bij Précom Logopedie aan het juiste adres.

Lees mee over hyperventilatie.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen, zoals bronchitis en longemfyseem. Bij COPD raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd door een voortdurende ontsteking ervan. De voorkomende oorzaken van COPD zijn roken of langdurig werken in een omgeving met veel stofdeeltjes van steen of metaal in de lucht. COPD komt meestal na het 40e levensjaar voor.

Lees meer over COPD.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in het talige gedeelte van de hersenen. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, lezen en schrijven en dat geeft problemen in de communicatie. U kunt bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling

Lees meer over afasie.

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Een veel voorkomende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. Daarnaast kunnen er andere stoornissen optreden, zoals gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. U kunt voor advies, onderzoek en behandeling terecht bij Précom Logopedie.

Lees meer over dementie.

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. Daarnaast kan ook het spreken aangedaan zijn. Problemen met de coördinatie van de adem, de stem wordt zachter en door stijve gelaatsspieren verslechtert de uitspraak en wordt de mimiek minder duidelijk. Het spreken klinkt vaak monotoon en vlak. Het tempo van spreken wordt steeds hoger, waardoor de verstaanbaarheid ook minder wordt. Dit leidt tot problemen in de communicatie. Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Kauwen wordt minder krachtig en de cliënt kan zich verslikken. De cliënt kan speeksel verliezen doordat de spieren zwakker worden. Précom logopedie helpt u graag in uw zoektocht naar een gespecialiseerde logopedist.

Lees meer over Parkinson

De voedselverwerking met behulp van de mond, zoals het kauwen, kan een probleem zijn. Spierbewegingen bij het slikken kunnen trager worden uitgevoerd. De problemen kunnen verschillen per soort voeding. Oorzaak kan een verworven neurologische aandoening zijn (CVA), maar ook een operatie in het hoofd- en halsgebied kan slikstoornissen tot gevolg hebben. Men kan zich ernstig verslikken. U kunt bij Précom Logopedie terecht voor advies, onderzoek en behandeling.

Lees meer over slikstoornissen.

Meestal is een aangezichtsverlamming aan een zijde, een halfzijdige verlamming. Het kan zijn dat het gezicht scheef staat, de mondhoek hangt, oog kan wijder zijn en de wang is slap. Het kan het spreken beïnvloeden. De verlamming kan ontstaan als restverschijnsel van een CVA, maar meestal ontstaat de verlamming door een virus en is deze tijdelijk van aard. De neuroloog kan u na onderzoek vertellen waardoor de verlamming komt. Wanneer te verwachten is dat de spieren zich nog zullen herstellen, kan de logopedist u oefeningen geven om de spieren te activeren. Voor advies, onderzoek en behandeling neemt u contact op met Précom Logopedie.

Lees meer over aangezichtsverlamming.

De stem is het belangrijkste instrument om communicatie kracht bij te zetten. De stem kan een open boek voor anderen zijn, de zeggenschap vergroten, maar het kan ook emotie laten horen wanneer u dat niet wilt. In de stemtraining leert u uw stem te verstevigen. U leert te spreken of te zingen vanuit een basis, waarbij lichaam, ademhaling en stem optimaal samenwerken. Wanneer deze samenwerking optimaal is, spreekt u met vertrouwen, heeft u een ontspannen stem, een natuurlijk spreektempo en vergroot u daarnaast uw presentatie. Als u vertrouwen heeft in uw eigen stem, draagt u dat ook uit.

Lees meer over stemtraining.

Bij stotteren kan er sprake zijn van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken en/of het blokkeren van de spraak. Daarnaast kunnen er begeleidende symptomen voorkomen, zoals het meebewegen van gezicht en/of lichaamsdelen, transpireren, vermijden van bepaalde klanken/woorden en/of spreeksituaties. De oorzaak kan gevonden worden in een zwakke aanleg voor timing van de spraakbewegingen. Deze aanleg is vaak erfelijk, maar dat wil niet zeggen dat iedereen met deze aanleg in de familie gaat stotteren. Daarnaast kunnen ook mensen zonder familiaire aanleg gaan stotteren. Omgevingsfactoren kunnen het stotteren doen toenemen of in stand houden. Stotteren kan meer of minder ernstige communicatieproblemen, spreekangst, minderwaardigheidsgevoelens, verminderd beroepsperspectief en/of het vermijden van sociale activiteiten tot gevolg hebben.

Bekijk onze stotterpagina voor meer informatie.