Wat is Logopedie?

Logopedie is meer dan spraakles. We onderzoeken, adviseren en behandelen mensen met een spraakstoornis, taalproblemen, gehoorproblemen, stemklachten of andere klachten die de communicatie belemmeren. Daarnaast vallen afwijkende mondgewoonten, problemen met het slikken en problemen met de ademhaling binnen het vakgebied van de logopedist. Onze spraak, taal, gehoor en stem zijn belangrijk om te kunnen vertellen wat ons bezighoudt of dwarszit, om vragen te stellen en om waardevolle sociale contacten te leggen en te onderhouden. Hierdoor voelen we ons verbonden met onze omgeving. Bij Précom Logopedie werken we samen met u aan het verbeteren van uw persoonlijke communicatie.

Logopedie is er voor alle leeftijdsgroepen zoals bijvoorbeeld een baby of jong kind met eet- en drinkproblemen, kinderen met een taalachterstand of articulatieprobleem, kinderen en volwassenen met stemklachten, kinderen met dyslexie, volwassenen met ademhalingsproblemen of hyperventilatie, kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die moeite hebben met de communicatie of het eten en drinken en zelfs ouderen met afasie ten gevolge van hersenletsel, dementie of Parkinson. Klik op LOGOPEDIE voor meer informatie over de stoornissen en hun behandeling.

Naast de reguliere behandelingen logopedie geeft Précom Logopedie ook advies en training op het gebied van Stem en Presentatie. Dit kan een goede scholing zijn wanneer u een presentatie moet geven of misschien wel de sterren van de hemel wilt zingen bij the Voice of Holland, op een verantwoorde manier. Deze trainingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars en dient u zelf te bekostigen. Kijk bij TRAININGEN voor meer informatie.