Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen “kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er sprake is van EED, dan kan de behandeling starten binnen de vergoedingsregeling (DBC Dyslexie). Tijdens de behandelperiode wordt intensief samengewerkt met de school, de ouders en de instelling. Voor de vergoede zorg rondom de behandeling van EED heeft uw kind begeleiding nodig van een dyslexiebehandelaar die een contract heeft met de onderzoekende instelling (bijvoorbeeld bij Adelante Hoensbroek). Als u hier gebruik van wilt maken kunt u terecht bij een van de collegapraktijken in Zuid-Limburg.

Zie voor meer informatie over dyslexievergoedingen de website van Stichting Dyslexie Nederland.