Prelogopedie bij baby’s. Als eten en drinken niet vanzelf gaat.

 

Précom Logopedie is gespecialiseerd in prelogopedie, het behandelen van baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Dat betekent dat de logopedist geregistreerd staat in het kwaliteitsregister preverbale logopedie van de NVLF. Op de site van de NVLF kunt u dit register raadplegen.

Bij voedingsproblemen observeert de logopedist in huiselijke setting hoe het eten en drinken verloopt. Daarnaast wordt het mondgebied onderzocht. De logopedist stelt samen met u een behandelplan op. De begeleiding zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de thuissituatie. Dit is, zeker voor het jonge kind, zijn meest natuurlijke omgeving en laat een beter beeld zien van de dagelijkse gang van zaken rondom het eten en drinken. De logopedische begeleiding bestaat uit het geven van uitleg en informatie over het ontstaan van de problemen, het steunen van de ouders in het proces, het geven van adviezen met betrekking tot het eten en drinken en/of activeren van de mond- en tongmotoriek, het geven van adviezen over speenkeuze, adviezen over aanpassingen van lepel en beker of over de houding waarin gevoed wordt.

Eten en drinken is niet alleen belangrijk voor de groei van jonge kinderen, het is ook een gezellig samen zijn. Een activiteit met het gezin die dagelijks een aantal keren voorkomt. Moeilijkheden op dit gebied leiden vaak tot bezorgdheid en stress bij ouders. Het kind voelt dit feilloos aan en reageert er op. Soms ontstaat hierdoor een moeilijk te doorbreken patroon. De prelogopedist biedt ouders een houvast door soms eenvoudige adviezen te geven, waardoor het eten weer een gezellige situatie kan worden.

prelogopedie Landgraaf eten kind

Voorbeelden van prelogopedie zijn:

Drinken uit de borst of fles: overstrekt zich, te weinig spierspanning, kokhalzen, verslikken, overmatig knoeien, teveel lucht happen, smakken tijdens het zuigen, wel sabbelen maar niet zuigen, wel speenzuigen maar niet drinken, stopt na enkele minuten, drinkt onvoldoende voeding, huilt veel, draait hoofd weg, veel voeding teruggeven en speen vacuüm zuigen zijn allemaal aanwijzingen die kunnen wijzen op moeilijkheden waarbij u een logopedist kunt raadplegen.

Eten van de lepel: kokhalzen, verslikken, niet goed afhappen, mond dichthouden, lepel wegduwen, hoofd wegdraaien, op de lepel bijten (onwillekeurig), lepel niet los kunnen laten, sterke voorwaarste beweging van de tong waardoor voeding uit de mond blijft komen.

Kauwen van vast voedsel: kokhalzen, verslikken zodra het een stukje in de mond voelt, sabbelt op voedsel, eet alleen volledig gepureerd glad voedsel, brood lukt wel maar de warme maaltijd met stukjes niet, voedsel wordt door voorwaartse tongbeweging naar buiten gewerkt, stukje blijft plakken in gehemelte, stukje blijft te lang in de mond.

Drinken uit de beker: kind maakt sabbelbeweging, knoeit veelvuldig, verslikt zich vaak, opent de mond te ver, bijt op de rand van de beker, wil niet drinken uit de beker, vloeistof moet in de mond gegoten worden.

Onvoldoende speekselcontrole: er zijn momenten in de ontwikkeling waarbij veelvuldig speekselverlies normaal is, bijvoorbeeld bij het doorbreken van tandjes of wanneer een kind iets nieuws leert. Hebt u de indruk dat uw kind overmatig speeksel verliest en dit geen normale ontwikkeling is, dan kunt u ook terecht bij een prelogopedist.