Hulp bij stotteren

Stotteren is een stoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt.

Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen zich begeleidende symptomen voordoen zoals:

  • bijbewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen,
  • verstoring van de adem,
  • transpireren

Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • het vermijden van situaties,
  • bepaalde woorden of klanken omzeilen,
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • angst om te spreken.

Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Over de oorzaak van stotteren zijn in de loop van de tijd verschillende theorieën ontstaan. Vroeger dacht men dat stotteren vooral aangeleerd gedrag was. Tegenwoordig wordt stotteren gezien als een aanleg tot ontregeling van de spraakmotorische processen. Dit zijn ademhaling, stemgeving en articulatie. Emoties en gedachten rond het spreken, alsook omgevingsfactoren hebben hier invloed op.

Stotteren begint bij kinderen meestal tussen de twee en zeven jaar, maar het kan zich ook op latere leeftijd, bijvoorbeeld tijdens de puberteit, ontwikkelen.
Bij een grote groep kinderen gaat stotteren vanzelf over, maar bij sommige kinderen is behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel met therapie te beginnen. Dit verhoogt de kans op herstel of het beter leren omgaan met het stotteren.

Met de Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal een onderzoek doen naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek? Zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Er wordt nagegaan hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

Bij het opstellen van het behandelprogramma wordt rekening gehouden met de fase waarin het stotteren zich ontwikkeld heeft.

Behandeling bij kinderen


Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind voorlichting en adviezen krijgt. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden. Hierbij wordt een actieve rol van de omgeving gevraagd.

Behandeling bij adolescenten of volwassenen

Cliënten bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, richt de behandeling zich op de factoren die van invloed zijn op het totale stotterprobleem.

  • emoties
  • gedachten

Wanneer deze niet zoveel invloed hebben op het stotterprobleem, wordt het accent van de behandeling meer verschoven naar vloeiendheidstraining.

Hierbij wordt er onder andere gewerkt aan vertraging van het spreektempo en het aanleren van spraaktechnische vaardigheden. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van ademoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Vergoeding van de behandeling

Onderzoek en behandeling van stotteren wordt vergoed door zorgverzekeraars. Bij kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling direct volledig vergoed. Vanaf 18 jaar moet je rekening houden met het eigen risico. Zodra het eigen risico opgebruikt is, wordt de behandeling volledig vergoed.

Voor meer informatie over stotteren kijkt u op: www.stotteren.nl

Last van stotteren? Vul dan ons formulier in.

Afspraak maken?

Bij Précom Logopedie is Petra Jansen-Schramm de specialist op het gebied van stotteren. Vindt u het lastig om telefonisch contact op te nemen? Neem dan contact met ons op via het aanmeldformulier of ons contactformulier. Natuurlijk mag u ook gewoon met Petra bellen op 06-23347212 (dinsdag, woensdag en vrijdag).