Stemklachten bij kinderen

Het kan gebeuren dat uw kind wel eens wat hees of schor is of dat zijn stem anders klinkt. Door deze stemklachten is uw kind minder goed te verstaan voor anderen. Dit kan vervelend voor uw kind zijn. Hij weet niet wat hij eraan moet doen en het komt steeds maar weer terug. En daarnaast kan het ook schadelijk zijn voor de stembanden.

Logopedie

Als de stem van uw kind schor/hees of anders klinkt, kan dit verschillende oorzaken hebben.
1. Het kan door de stembanden zelf komen.
2. Door de manier waarop hij zijn stem gebruikt.

Oorzaken kunnen zijn:

  • Keel aanspannen tijdens het praten
  • Elke dag veel schreeuwen
  • Veel hoesten
  • Vaak fluisteren
  • Stemmetjes/geluidjes nadoen

Dit gedrag kan uiteindelijk problemen in de keel veroorzaken. Bijvoorbeeld stembandknobbels. Deze kunnen operatief verwijderd worden, maar komen snel terug als het gedrag niet verandert. Mocht de stem van uw kind anders klinken, dan kunt u contact opnemen met Précom Logopedie. Nadat de logopedist in een intakegesprek uw hulpvraag duidelijk in kaart heeft gebracht, zal zij een stemonderzoek afnemen bij uw kind. Dit betekent niet dat er in zijn keel gekeken wordt met apparatuur. De logopedist kijkt naar de manier waarop uw kind zijn stem gebruikt en wat hij allemaal met zijn stem kan. Vervolgens kan er in overleg met u een behandeling opgezet worden om de stem te verbeteren en de kans op verdere problemen in de toekomst te verkleinen. Eventueel kan in overleg een KNO-arts ingeschakeld worden om te kijken of er eventueel andere (organische) oorzaken zijn.