Lezen en spellen bij kinderen

Signalen

Uw kind kan vanaf groep 2 moeite hebben met het leren van de letters en uiteindelijk het herkennen van woorden in groep 3. Kinderen die moeite hebben met lezen kunnen hierdoor verkeerde leesstrategieën ontwikkelen. Ze blijven bijvoorbeeld spellen (en gaan geen woorden herkennen) of gaan raden (de kinderen raden wat er staat).

Kinderen die moeilijkheden kunnen krijgen met het leren lezen en schrijven kunnen signalen afgeven in groep 1 of 2. Hij of zij heeft bijvoorbeeld moeite met:

  • het onthouden van namen, versjes, kleuren, figuren of symbolen
  • uw kind toont weinig of geen interesse in taal of letters.
Lezen

Voorwaarden

1. Het is belangrijk dat de taal van uw kind voldoende ontwikkeld is. Het is erg moeilijk om een woord te lezen waarvan je de betekenis niet kent.

2. Ook is het belangrijk dat uw kind goed hoort en verschillen in klanken kan onderscheiden. Bij elke letter hoort een klank. Als uw kind het moeilijk vindt om het verschil in klanken te horen, kan dit ook en belemmering zijn voor uw kind.

Logopedie

Als uw kind moeite heeft met het leren lezen (vanaf groep 2) brengt de logopedist de taalontwikkeling in beeld samen met andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren lezen. (Zoals bijvoorbeeld het onderscheiden van klanken: De auditieve voorwaarden). Vervolgens kan er met u bekeken worden hoe de logopedist uw kind kan ondersteunen. Dit kan zijn door het stimuleren van de taalontwikkeling of het versterken van de auditieve functies.

Dyslexie

Bij kinderen met lees- en spellingproblemen hoeft geen sprake te zijn van dyslexie. Voor zowel lees-en spellingproblemen alsmede voor dyslexie biedt Précom Logopedie passende ondersteuning.