Hanen© Ouderprogramma “Praten doe je met z’n tweeën”

Het Hanen Ouderprogramma is bedoeld voor ouders of verzorgers van jonge kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling. De logopedist of Haneninstructeur leert ouders en verzorgers de communicatie en taal van hun kind te stimuleren door het gebruik van de dagelijkse bezigheden.

Het programma bestaat bij Précom logopedie uit een intensieve combinatie van bijeenkomsten en huisbezoeken. Soms gebeurt dit in een groep zodat men van elkaar kan leren. Tijdens de bijeenkomsten (individueel) of huisbezoeken worden video-opnamen gemaakt. Dit doen we om de interactie tussen ouder en kind beter te analyseren en gericht advies te kunnen geven.

Doel van het Hanen Ouderprogramma

Stap voor stap ondersteunen we jou praktisch bij het verbeteren en stimuleren van de taalontwikkeling van je kindje. Hiermee verbeteren we de communicatie tussen kind en omgeving. Kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsachterstand tussen 1;6 jaar en 5 jaar kunnen op deze wijze begeleid worden. Daarnaast kan er sprake zijn van een bijkomende algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.

De problematiek kan variëren tussen niet of nauwelijks spreken tot maximaal 3-woord-zinnen. Het programma is echter niet voor alle taalproblemen de meest geschikte therapievorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een goed intakegesprek altijd nodig!

Inhoud van het Hanen Ouderprogramma

De drie belangrijkste Hanen-principes die de ouders in de cursus leren worden samengevat met de term VAT: Volgen, Aanpassen, Toevoegen.

Ouders kunnen de initiatieven van hun kind Volgen door te kijken, te wachten, en te luisteren. Hierdoor gaan zij de manieren waarop hun kind communiceert herkennen. Als zij deze manieren kennen, gaan de ouders hun eigen manier van communiceren Aanpassen aan de specifieke communicatie van hun kind. Ouder en kind vinden nu aansluiting bij elkaar, en kunnen vanaf dit punt verder werken aan taal en communicatie. Stap voor stap gaan de ouders ‘taal en ervaring’ Toevoegen. De laatste vier bijeenkomsten van de cursus worden besteed aan de onderwerpen: spelen, muziek, boekjes lezen en knutselen volgens VAT.

Wilt u hier meer informatie over lezen, dan raden wij u aan de volgende boeken te lezen:

Eigenheid binnen Hanenprogramma

De Hanen Oudercursus is gebaseerd op de gedachte dat alle ouders hun eigen normen en waarden omtrent de opvoeding van hun kind hebben. Omdat de manier van omgaan met het kind centraal staat in de cursus, is er ruimte voor de ouders om over hun normen en waarden te praten. Ook gaat de cursus ervan uit dat iedere volwassene op een eigen manier leert. Informatie in de cursus wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat ouders met verschillende leerstijlen toch gezamenlijk in een cursus kunnen leren.

 

Hanen ®-gecertificeerd logopedist

Het ouderprogramma van Hanen wordt ALTIJD gegeven door een Hanen®-gecertificeerd logopedist, soms in samenwerking met een tweede logopedist. Bij Précom Logopedie is Petra Jansen-Schramm onze gecertificeerde Hanentherapeut, Janine Sonnenschein-Bindels is co-therapeut.

De logopedist heeft ervaring in het werken met jonge kinderen en het begeleiden van hun ouders. Daarnaast heeft de logopedist de driedaagse Hanen certificering-workshop gevolgd. Voorafgaande aan het Hanen Ouderprogramma neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af om het communicatieniveau en het spraaktaalontwikkelingsniveau van het kind te bepalen. Soms is dit vooronderzoek al gedaan door een collega-logopedist.

Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken


Het Hanen Ouderprogramma start met individuele kennismakingsgesprekken. Dat kan bij jullie thuis of bij ons in de praktijk plaatsvinden. Dit doen we om de beginsituatie en de leerdoelen te bepalen. Tijdens dit gesprek worden de eerste video-opnamen gemaakt.

Na de kennismaking vindt de eerste ouderbijeenkomst plaats. Tijdens acht (groeps)bijeenkomsten wordt elke avond een thema behandeld. Daarnaast geven de groepsbijeenkomsten gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en verlenen van onderlinge steun. De ouders worden op allerlei manieren geactiveerd tot eigen inbreng.

In de drie huisbezoeken bespreekt de logopedist met de ouders de interactie met hun kind en krijgen zij handvatten om Hanen in hun dagelijks leven te integreren. Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. De video wordt direct saamen met jullie bekeken. Het terugzien en bespreken van de eigen video-opnamen is leerzamer dan standaard video-opnamen.

Hanen ouderbegeleiding uitgevoerd door moeder.

Het programma wordt afgerond met individuele gesprekken met de ouders. Hierin wordt teruggekeken op het programma en op wat de ouders geleerd hebben. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt hoe de ouders verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal van hun kind.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.