Afwijkend mondgedrag bij kinderen

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we al het gedrag in het mondgebied dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en waarmee de stand van de tanden, het gehemelte, lippen, tong en kaken kan worden beïnvloed. Het is gedrag dat kinderen zich eigen maken, waardoor de balans van de spieren verstoord wordt.

Afwijkend mondgedrag is onder andere:

  • Speenzuigen
  • Vinger- of duimzuigen
  • Mondademen
  • Nagelbijten
  • Liplikken
  • Sabbelen op lippen, haar of kleding

Maar welk effect kan dit hebben? Voor de gezondheid, de mond en de stand van de tanden is het belangrijk dat alle spieren in het mondgebied in balans zijn. Deze spieren oefenen namelijk kracht uit op de tanden en botten. Spieren die hierin een belangrijke rol spelen zijn de tongspieren, de lip- en de wangspieren. Wanneer deze krachten niet in balans zijn, kunnen de tanden anders gaan staan of de botten anders groeien. Wanneer zuurstof niet door de neus maar door de mond gaat, komen bacteriën, virussen gemakkelijk in de longen en wordt de lucht niet verwarmd. Hierdoor kan uw kind sneller ziek worden. Zelfs bij hele jonge kinderen is het van belang ze correct te leren ademen.

Als uw kind door zijn mond ademt, kan de tongpunt niet netjes bovenin net achter de achtertanden. De tong moet dan volledig in de mondbodem liggen. Hierdoor kan de bovenkaak niet voldoende druk krijgen om te groeien en de tong tegen de ondertanden gaan drukken. En zo zijn er nog tal van mogelijkheden waardoor de spieren in onbalans komen, wat uiteindelijk ook effect kan hebben op de ‘spraak’. Zie ook oro-myofunctionele therapie.

Duimen logopedie Précom Logopedie
Afleren speen Logopedie Schaesberg