De waarde van spel in de logopedie

“Is dit therapie?”

Daar ga je dan! Je kind aan de hand, richting de logopedist omdat je kind een probleem heeft op het gebied van zijn of haar spraak-taalontwikkeling.

Na een uitgebreid gesprek over de ontwikkeling van je kind en het logopedisch onderzoek ben je als ouder benieuwd naar de bevindingen. Wat vindt de logopedist er van en op welke manier gaan we dit probleem oplossen?!

En wat dóet de logopedist? Ze haalt het speelgoed uit de kast, neemt plaats op de grond en begint met je kind te spelen. Jij, als ouder, vraagt je af: “is dit nu therapie?”

Het korte antwoord: JA!

Maar… hoe dan?

Laten we eerst even uitleggen welke invloed spel heeft op de ontwikkeling en het functioneren van je kind. Tijdens spel leert het kind tal van communicatieve vaardigheden zoals:

 • aandacht hebben voor de ander;
 • luisteren naar de ander;
 • contact maken met de ander;
 • beurt nemen;
 • wachten;
 • begrijpen van nieuwe woorden en opdrachten;
 • imiteren van geluiden en handelingen;
 • leren gebruiken van woorden en geluiden;
 • beantwoorden van vragen;
 • leren uitdrukken van gevoelens.

Daarnaast leert je kind keuzes maken, eigen ideeën te ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen, te delen en problemen op te lossen.

6 verschillende fases van spelontwikkeling

De spelontwikkeling van een kind kun je onderverdelen in 6 verschillende fases:

 1. Simpel manipuleren (3 tot 4 maanden), bijvoorbeeld het opnieuw laten bewegen van voorwerpen.
 2. Spelend combineren (ca. 9 maanden), bijvoorbeeld verschillende motorische handelingen combineren (vormenstoof).
 3. Functioneel spel (ca. 13 maanden), combineren en gebruiken van materiaal zoals het hoort, bijvoorbeeld telefoon aan het oor.
 4. Doen alsof spel (ca. 18 maanden)
 5. Fantasie- of rollenspel (ca. 3;5 – 4;0 jaar), coöperatief en samenspel
 6. Spel met regels (ca. 6;0 jaar), spel wordt met anderen gespeeld en heeft een competitief element, bijvoorbeeld 4-op-een-rij.
Spel in de logopedie
Spelen
Sensorisch spel
Spelen boerderij

Wat is de invloed van een taalontwikkelingsstoornis op het spel van je kind?

De stoornis heeft invloed op de spelontwikkeling. Het is bewezen dat kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) in hun spelontwikkeling zijn vertraagd.

Verder gebruiken deze kinderen spelmateriaal minder betekenisvol en is symbolisch spel (het doen alsof) minder aanwezig. Doordat deze kinderen moeite hebben met het verwoorden en/of begrijpen van sociale regels blijkt samenspelen en beurt nemen moeilijker te zijn.

Welke invloed heeft een taalontwikkelingsstoornis op de ouder-kind interactie?

Spel betekent PLEZIER. PLEZIER is het samen doen! Dit is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van je kind.

 • Jij als ouder volgt je kind in het spel.
 • Je past je aan aan het spelniveau van je kind
 • en voegt gebaren, geluiden en woorden aan het spel toe.

Dit noemen we het zogenaamde VAT-principe. (volgen, aanpassen, toevoegen)

Als je met je kind speelt is het belangrijk dat je je aanpast en dus speelt als een kind. Een kind speelt zonder einddoel, maar de weg er naartoe is voor je kind belangrijk. Kinderen spelen zonder regels. Het spel is spontaan en kan verschillende kanten op gaan.

Lees hiernaast wat ik als logopedist voor je kind en jou kan betekenen!

Weten of jouw kind hulp nodig heeft bij de taalontwikkeling?

Met de SNEL kunt u eenvoudig en snel bepalen of logopedische hulp voor uw kind geadviseerd wordt.

Auteur: Petra Jansen-Schramm

Wat doe ik?

Voordat we de behandeling starten is het belangrijk dat ik (of de co-therapeut) een beeld heb van het niveau van de spelontwikkeling van je kind. Zo kan ik het soort spel afstemmen op je kind.

Bij de verschillende taalniveaus horen verschillende manieren van spel en zijn de doelstellingen van het spel anders. Deze kan ik je bij het starten van behandeling en in de loop van het behandeltraject toelichten.

Kortom:

“Spelen is een van de beste manieren om kinderen te leren contact te maken en om te gaan met anderen.” (The Hanen Centre)

Logopedist Petra Jansen Landgraaf Kerkrade

Ik ben gecertificeerd Hanentherapeut. Klik op mijn foto voor meer informatie over mij. Meer over het Hanenprogramma leest u HIER!